برنامه تمرین تیم‌های ملی والیبال ایتالیا و ایران

تیم ملی والیبال ایران و ایتالیا قبل از رویارویی روز جمعه پنج مرحله تمرین در سالن 12 هزار نفری آزادی خواهند داشت.

برنامه تمرین تیم‌های ملی والیبال ایتالیا و ایران - تصویر 1
به گزارش جوان ایرانی به نقل از برنا، تیم های ملی والیبال ایران و ایتالیا روزهای جمعه و یکشنبه 30 خردادماه و یکم تیرماه در چارچوب هفته پنجم لیگ جهانی والیبال در سالن 12 هزار نفری آزادی به مصاف یکدیگر می روند.

دو تیم از امروز در مجموع هفت مرحله تمرین در سالن 12 هزار نفری آزادی خواهند داشت که برنامه آن به قرار زیر است:

چهارشنبه 28 خردادماه:
ساعت 9:30 تا 11 (بدنسازی) و 16 تا 18 تیم ملی ایتالیا
ساعت 9:30 تا 11 و 18:30 تا 20:30 تیم ملی ایران

پنج شنبه 29 خردادماه:
ساعت 9 تا 10:30 و 16 تا 17:30 تیم ملی ایتالیا
ساعت 11 تا 12:30 و 19 تا 20:30 تیم ملی ایران

جمعه 30 خردادماه:
ساعت 9:30 تا 11 تیم ملی ایتالیا
ساعت 11 تا 12:30 : تیم ملی ایران

شنبه 31 خردادماه:
ساعت 16 تا 18: تیم ملی ایتالیا
ساعت 18:30 تا 20:30 تیم ملی ایران

یکشنبه یکم تیرماه:
ساعت 9:30 تا 11 : تیم ملی ایتالیا
ساعت 11 تا 12:30: تیم ملی ایران

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه